Achterklep:

Hoe gaat een kleine, hechte gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog om met een concentratiekamp in de nabijheid van het dorp? En kan iemand die vlak bij het kamp woont zich afzijdig houden? Of wordt hij hoe dan ook, direct of indirect, betrokken bij het in stand houden van het kamp, samen met de Duitse bezetter? In het Noord-Brabantse dorp Vught werd in 1942 Konzentrationslager ‘Herzogenbusch’ gebouwd; qua opzet, uitvoering en grootte te vergelijken met concentratiekamp Dachau. Boyd van Dijk deed grondig onderzoek naar de ervaringen van de kleine gemeenschap in de oorlogsjaren. Uit onder andere archieven, dagboeken en gesprekken met betrokkenen komt duidelijk naar voren hoe de bewoners van Vught omgingen met de nabijheid van het kamp en hoe sommigen hebben geprobeerd die geschiedenis uit hun geheugen te verdringen.

mijn mening:

Het is een documentaire boekje over het kamp Vught, het gaat niet om de slachtoffers en daders maar om de omstanders van het kamp en dorpbewoners.

Het is een kil boek om te lezen en word geen enkele echte emotie erin verwerkt. Een afstandelijke boek over het geschiedenis over Vught.  Er gaan verschillende verhalen over de verschillende personen die er veel mee te maken hebben gehad.

Ik vond het niet zo super boek. Het is op afstand geschreven.